Regulamin szuszu

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG FIRMY SZUSZU BARTŁOMIEJ KANIUK

 

Niniejszy dokument powstał na potrzeby prowadzonej przez szuszu Bartłomiej Kaniuk działalności pod markami szuszu Odnów Obuw! oraz szuszu Czysta asysta! W celu korzystania z usług naszej firmy za pośrednictwem strony www lub osobiście bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami.

 

DANE IDENTYFIKACYJNE FIRMY:

szuszu Bartłomiej Kaniuk jest właścicielem marek szuszu Odnów Obuw! oraz szuszu Czysta Asysta! Siedzibą firmy jest miasto Tychy, ul. Barona 21. NIP: 646-251-60-43, REGON: 362541215. Tel: 502 027 955, adres Email: biuro@szuszu.com.pl

Aktualna lista naszych placówek znajduje się na stronie www oraz na naszym profilu w portalu Facebook.

 

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:

Nasza firma świadczy usługi z zakresu:

 

AKTUALIZACJA TREŚCI NA STRONIE WWW

Firma szuszu Bartłomiej Kaniuk przykłada dużą wagę do aktualizacji treści na stronie www. Aktualizacje dokonywane są kwartalne.

 

CENY

Cennik prezentowany na stronie www oraz w lokalach jest poglądowy. Ostateczna cena za usługę jest uzależniona od zakresu prac, które Klient zleca do wykonania. Cena jest komunikowana Klientowi przed wykonaniem usługi i wymaga akceptacji. Ceny podane są w walucie PLN
i zawierają podatek VAT.

 

ZAMÓWIENIA USŁUG ONLINE

Nasza strona zawiera formularz kontaktowy. Korzystając z tej formy kontaktu Klient może wysłać zdjęcie przedmiotu, zapytanie o możliwość wykonania usługi, ustalić zakres prac, termin oraz otrzymać przybliżoną wycenę. Ostateczny zakres prac, termin oraz wycena możliwa jest jedynie po otrzymaniu przedmiotu zlecenia „do ręki”. Po wykonaniu usługi oraz zaksięgowaniu wpłaty na koncie szuszu, odsyłamy przedmiot zlecenia za pośrednictwem kuriera. Koszt przesyłki nie jest wliczony w cenę usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od przyjęcia zlecenia.

 

PŁATNOŚĆ

W naszej firmie akceptujemy płatności gotówką, kartą płatniczą, kartą kredytową oraz przelewy na konto w przypadku współpracy z firmami. Płatność musi być dokonana w walucie PLN.

 

TERMIN REALIZACJI ZLECENIA

Dokładamy wszelkich starań aby wykonać usługę w ustalonym terminie, jednakże zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu. O niemożliwości wykonania zlecenia w wyznaczonym terminie Klient zostanie poinformowany telefonicznie.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWIERZONE MIENIE

Staramy się wykonywać naszą pracę najlepiej jak potrafimy jednakże, przeprowadzone przez nas zabiegi nie gwarantują odtworzenia pierwotnego stanu powierzonego przedmiotu. Niektóre defekty, plamy i zabrudzenia mogą się okazać niemożliwe do usunięcia.

 

Klient powierzając nam przedmiot zlecenia przyjmuje do wiadomości poniższe fakty:

 

Przedmioty przez nas odnowione nadają się do użytku w warunkach normalnych, wyłączając antyki. Na nasze usługi udzielamy 3 miesięcznej gwarancji od momentu odbioru obuwia / galanterii. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie rozpatrzymy pozytywnie reklamacji powstałych w wyniku:

Reklamacja będzie rozpatrzona tylko po okazaniu dowodu zakupu (paragonu fiskalnego, faktury, dowodu przelewu itp.)

 

Za przedmiot nieodebrany w uzgodnionym terminie przez klienta, pomimo kontaktu telefonicznego i za pomocą sms, a także wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu na jego odbiór, będą naliczane Klientowi opłaty za bezumowne przechowywanie. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej, średniej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w miejscowości, w której znajduje się nieodebrany przedmiot, i będzie naliczana za każdy dzień przechowywania.

 

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZLECENIA

Przedmiot zlecenia wydawany jest Klientowi na podstawie karty z numerem zlecenia. Przed odebraniem, Klient zobowiązuje się do dokładnego obejrzenia odbieranego przedmiotu, niezgłoszenie zastrzeżeń jest równoznaczne z akceptacją należycie wykonanej usługi. Potwierdzeniem transakcji jest otrzymanie przez Klienta paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W naszej firmie prosimy klientów o wpisanie numeru telefonu na karcie przyjęcia zlecenia. Gromadzimy numery telefonów w postaci papierowej oraz elektronicznej jedynie w celu kontaktu związanego z realizacją zlecenia. Karty zleceń są przez nas okresowo niszczone, plik elektroniczny jest przechowywany w komputerze zabezpieczonym hasłem, do którego dostęp mają jedynie pracownicy firmy szuszu Bartłomiej Kaniuk.

Dane osobowe pozyskane w przypadku przyjęcia zlecenia drogą Internetową (Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres do wysyłki) nie są przez nas gromadzone w formie bazy danych, są usuwane po wykonaniu zlecenia.

W naszych salonach prowadzony jest całodobowy monitoring. Wizerunki klientów nie są kojarzone z danymi osobowymi. Dane osobowe oraz wizerunki Klientów nie są udostępniane osobom trzecim, wyłączając przypadki określone prawnie.

 

PYTANIA, SKARGI, REKLAMACJE I KOMENTARZE

Wszelkie zapytania, skargi, reklamacje oraz komentarze prosimy kierować na adres Email:

biuro@szuszu.com.pl lub osobiście w naszych punktach usługowych.